Región Šariš

a okolie 

Rieka Torysa 

Rieka Torysa pramení v Levočských vrchoch vo výške nad 1000 m.n.m., pri Lipanoch sa stáča na JV preteká údolím medzi pohoriami Bachureň a Čergov v Spišsko-Šarišským medzihorím a podcelkom Šarišské Podolie. Názov rieky pochádza pravdepodobne ešte z keltského základu Torruis (uis-voda, torr-hora), takže akási "horská voda". Pozdĺž rieky viedla historická "jantárová" cesta k Baltu, od čias Ríma. V minulosti rieka menila koryto a vytvárala početné meandre a náplavové kužele (podľa historických máp). Rieka preteká cez Sabinov, Veľký Šariš a Prešov. Posledné veľké záplavy na rieke sú z júna 2010. 

Mestečko Veľký Šariš