Koľko energie získava Slovensko z plynu

21.08.2022

Energetická kríza v Európe momentálne ukazuje ako je závislá naša krajina ale aj celá Európa na fosílnych palivách. Ako z tejto energetickej krízy nakoniec vyjdeme je otázne, no faktom ostáva, že množstvá energie získavaných z plynu sú obrovské. Sú dokonca väčšie ako ekvivalent výroby všetkej elektrickej energie. Ak by sme sa chceli úplne a ihneď odpojiť od dodávok plynu, na Slovensku by vznikol výpadok toľkého množstvá energie, aké nevyrobia ani všetky naše elektrárne dokopy za rok. Inými slovami na získanie množstva energie z plynu, by sme potrebovali vyrobiť min. 2,5x viac elektriny, ako je momentálna kapacita všetkých našich elektrárni.

Energia je krvou civilizácie. Aká je teda stručná matematická realita:

  • Spotreba plynu na Slovensku sa posledné roky pohybuje na úrovni 5 - 5,2 miliárd m3 zemného plynu/rok, uvažujme priemer 
  • 5 mld. [Zdroj]
  • V prepočte na energie je to ročne 5 mld m3 plynu = 53 750 GWh energie. Z plynu tak získavame energiu, o ekvivalente zhruba 53 000 GWh (Giga-watt hodín) energie, ktorá sa dá povedzme teoreticky nahradiť, energiou iného zdroja, napr. energiou elektrickou. Koľko jej ale bude treba?
  • Všetky naše elektrárne (na území SR) ročne priemerne vyrobia 29 322 GWh energie. Uvažujme pre lepšie počty, s číslom          30 000 GWh energie. Cca polovicu (53%) z tohto objemu tvoria jadrové elektrárne, 17% Hydro-elektrárne (5100 GWh) , slnečné kolektory tvoria z tohto objemu 2,87%, čo je energeticky c. 900 GWh energie. [Zdroj]
  • Slovensko momentálne získava z plynu rádovo ešte zhruba ročne o 1/3 viac energie, ako všetky naše elektrárne vyrobia za rok. Všetky elektrárne, od reaktoru v Mochovciach počnúc, po posledný solárny panel za nejakou dedinkou, končiac.
  • Na energetický výpadok, ktorý by takto vznikol, by bolo potrebné nahradiť zhruba 50 000 GWh energie. Ak prvý a druhý blok AE Mochovce ročne dodajú dnes do siete 7000 GWh energie, na nahradenie energie z plynu, by bolo potrebných postaviť ešte takmer 8 reaktorov o výkone Mochoviec. Prípadne hypotetické porovnanie, ak vezmem v úvahu napr. solárne panely tak panely s rozlohou 30m2 (na strechu) , dokážu ročne vyrobiť do 5000 kWh energie. Na vyprodukovanie množstva energie, aké získavame z plynu, by bolo za potreby vybudovať solárnu elektráreň o čistej plochy panelov zhruba celej plochy Bratislavy.