Paleoklimatológia

Klíma a počasie v geologickej a historickej minulosti 

Paleoklimatológia ("paleos" - starodávny, minulý) je čiastková vedná disciplína z oboru klimatológie, ktorou hlavnou úlohou je analyzovať vývoj klímy v dávnych dobách, kedy ešte neboli k dispozícií žiadne merania teplôt. Ide tak o veľmi komplikovanú vednú disciplínu, ktorá pre svoju čo najpresnejšie výsledky využíva množstvo rôznych dát. Tieto dáta sa nazývajú tzv. Proxy dáta. Paleoklimatológovia sú tak často odborníci v rôznych oboroch ako: meteorológia, geológia, pedológia, chémia, hydrológia, biológia, ale aj história a pod...

Seriózni paleoklimatológovia, t.j. ľudia ktorí skúmajú vývoj klímy v dávnych obdobiach, sa celkovo líšia od typických klimatológov a meteorológov. Meteorológov a klimatológov zaujímajú predovšetkým fyzikálne mechanizmy fungovania klímy a počasia. Naopak paleoklimatológovia skúmajú dávne obdobia histórie a prehistórie a pomocou nepriamych dôkazov sa snažia vyskladať približnú mozaiku prostredia, ktoré tu kedysi panovalo. Ide tak o nejakých "archeológov počasia".

Na čom pracujeme: 

Pracujeme na podrobnej monografii o vývoji klímy a počasia, od vzniku zeme až po súčasnosť v knižnej podobe. Jednotlivé časti tejto pripravovanej práce budú postupne publikované aj na tejto stránke. formou textových blokov ako e-book, alebo osobitných článkov k danej tematike. Téma je spracovaná vedecko-populárnou formou, určená pre čitateľov aj širšej verejnosti. Veľa sa hovorí o tom, ako sa v budúcnosti oteplí, ale ako bolo v minulosti? Chcete vedieť aké počasie a podnebie panovalo stovky a tisíce rokov v minulosti, aké podmienky panovali počas doby ľadovej a kedy rástli palmy aj takmer na severnom póle? Prípadne ako teplo bolo u nás v stredoveku, keď sa vinič pestoval aj ďaleko na severe? Aká bola najtuhšia zima za 1000 rokov, prečo Napoleon nedobyl Rusko a čo nás čaká v budúcnosti? O klimatických zmenách sa veľa diskutuje, no pokiaľ nebudeme podrobne poznať klímu minulosti, nebudeme vedieť na čo sa pripraviť v budúcnosti. 

 Ak poznáte, viete o niekom, kto sa tejto tematike venuje, či už odborne, na univerzite, alebo súkromne, môžete posunúť kontakt na nás

Ukážka z knihy:  


Atlas oblakov s popisom 

Fotografie s popisom sú dielom autora stránky. Obrázky môžete použiť, sťahovať a voľne šíriť na edukačné účely, vzdelávanie, prezentácie, semináre, záverečné práce a pod, aktivity, mimo komerčných účelov.