O meteostanici: 

Od roku 2020 monitorujeme počasie a zbierame všetky meteorologické dáta, našou plne automatickou ONLINE meteostanicou s profesionálnými senzormi, značky Davis. Meteostanica je napojená na server a odosiela informácie o počasí 24 hod. 7 dní v týždni, každú minútu. Na server WeatherCloud každých 10 minút. Počasie v regióne Šariš monitorujeme od roku 2007. Všetky dáta, rekordy, záznamy, nájdete v tejto sekcií. Od roku 2020 poskytujeme informácie o počasí aj mestečku Veľký Šariš, ktoré ich zverejňuje na svojej oficiálnej webovej stránke mesta. 

Meteostanica sa nachádza v mestečku Veľký Šariš, 5 Km od centra mesta Prešov. GEOGRAFIA: horský podcelok: Šarišské Podolie, V údolí rieky Torysa (0,2 Km) KLÍMA: kotlinová, mierne teplá (priem. roč. t=9,4°C) Nadmorská výška stanice je 268,2 m.n.m. Köppen Climate Classification: Dfb. Meteostanica je vybavená teplomerom s pasívnym radiačným štítom, vlhkomerom, zrážkomerom 2 metre nad zemou a anemometrom 4 metre nad povrchom.

Aktuálne dáta o počasí: 


Weathercloud

Kliknutím na odkaz vľavo, budete presmerovaný do Weathercloud databázy, našej meteostanice, kde si viete pozrieť okrem aktuálneho počasia, aj historické extrémy za daný mesiac/rok, ale aj grafy vývoja teploty, vlhkosti, tlaku, zrážok, rýchlosť, smer a nárazy vetra. To všetko za posl. 24 hod., posl. týždeň alebo mesiac.  


Teplotné rekordy stanice & štatistiky 

V tejto časti si môžete pozrieť najvyššie a najnižšie namerané teplotné rekordy v jednotlivých mesiacoch aj absolútne. Teplotu podrobne zaznamenávame v regióne od r. 2007 v meste Prešov a od roku 2019 v meste Veľký Šariš. Ide tak o záznamy a rekordy v oblasti, ktoré boli zaznamenané len za posledných takmer 15 rokov. Následne Vám predstavíme štatistické, teplotné pomery v lokalite Šariša, za posledných 15 rokov. Z grafických výstupov jednotlivých teplotných pomerov si môžete pozrieť napr. počty letných, mrazových, ľadových, či dní so snehovou pokrývkou, za jednotlivé roky, aj so stručným popisom, trendom. 

Najvyššie teploty 

Najvyššia nameraná teplota stanice: 37,1 °C (1. júla 2022) 

Najvyššie teploty namerané v jednotlivých mesiacoch: 

január:           8,4 °C /2022 

február:         14,3°C /2016

marec:           21,2°C /2022

apríl:              27,0°C /2012

máj:               27,8°C /2016

jún:                36,3°C /2022

júl:                 37,2°C /2022

august:         33,8°C /2015

september:  31,2°C /2015

október:       25,0°C /2011

november:   17,1°C /2014 

december:   11,7°C /2020

Najnižšie teploty

Najnižšia nameraná teplota stanice: -24 °C (3. feb. 2012)

Najnižšie teploty namerané v jednotlivých mesiacoch:

január:          -19,0°C /2012   

február:        -24,0°C /2012

marec:          -17,0°C /2018

apríl:             -7,5°C /2020

máj:               -1,0°C /2021

jún:                3,4°C /2020

júl:                 6,8°C /2020

august:         5,8°C /2021

september:  0,0°C /2018

október:       -4,4°C /2021

november:   -6,5°C /2015

december:   -16,0°C /2009

Údaje o tlaku, zrážkach, vlhkosti, veterné pomery, meriame len v lokalite Veľký Šariš, a to od decembra 2019. Doposiaľ sú tak zaznamenané len nasledujúce rekordy stanice za toto obdobie :
Najväčší úhrn zrážok za mesiac: 127,4 mm (júl 2021)
Najväčší úhrn zrážok za 24 hod: 42,2 mm (13.10.2020)
Najprudší dážď: 288 mm/hod. (26.6.2021)
Najvyššia nameraná snehová pokrývka: 32 CM (11.12.2022)
Najvyšší nameraný tlak: 1046,5 hPa (20.1.2020)
Najnižší nameraný tlak: 989,5 hPa (22.12.2019)
Najväčší nameraný náraz vetra: 55 Km/h (17.7.2023)  

Letné dni 

Za letný deň považujeme, ak maximálna denná teplota vystúpi, alebo je rovná aspoň 25°C. Za posledných 15 rokov badať mierne zvyšovania počtu letných dní aj v regióne Šariša. Ich priemer je za posledných 15 rokov zhruba 55 dní za rok. Posledné roky sa ich počet zvýšil priemerne o 12 letných dní/rok, čo je spôsobené ich vyšším výskytom hlavne v mesiaci jún.

Tropický deň je, ak maximálna denná teplota vystúpi, alebo je rovná aspoň hodnote 30°C. V našom regióne severnej Košickej kotliny a Šarišského podolia, je priemerne týchto dní posledných 15 rokov cca 10 za rok. V minulosti sa tropické dni vyskytovali len sporadicky do 5 ročne. Poslednú dekádu pribúdajú roky, kedy je ich pomerne hojne, napr. v horúcom lete 2015 ich bolo až 25. Stúpa aj počet dní, kedy teplota vystúpi vyššie nad 30°C, čo je spôsobené pravdepodobne silnejšou dynamikou atmosféry, väčším množstvom energie vzhľadom na oteplenie. Tropické vzduchové hmoty sa tak v letnom období, vďaka silnejšej dynamike atmosféry dostávajú vyššie na sever a pravdepodobne prinesú viac energie = vyššie teploty, ako v minulosti. Osobitnou kategóriou sú tropické noci, kedy zas minimálna nočná teplota nepoklesne pod 20°C. Tieto dni sú v našom regióne ešte stále veľmi raritné. V minulosti sa prakticky nevyskytovali. Posledných 15 rokov však badať nárast o viac ako 100% aj v týchto dňoch. Priemerne je takýchto dní 2/rok. 

Za deň s mrazom, alebo mrazivý deň považujeme deň, keď teplota vzduchu počas 24 hod. poklesne na nejaký čas pod 0°C. Zaujímavé je, že počet dní s mrazom posledných 15 rokov v našom regióne rastie, aj napriek otepľovaniu. To môže byť spôsobenou dočasnou anomáliu, alebo ako sme spomínali vyššie, silnejšou dynamikou atmosféry. Vpády vzduchových hmôt sú paradoxne prudšie aj zo severu. Najmä v posledných rokoch rastie extremita atmosféry. T.j. najmä v prechodných obdobiach prudké vpády oteplenia (tropického vzduchu) strieda rýchlo prudký vpád arktického vzduchu, pričom amplitúda rozdielov teplôt je vyššia ako v minulosti. To môže byť aj cyklická anomália. Tieto prudké ochladenia pozorujeme posledné roky najmä na jar. Jar je posledných 15 rokov jediné ročné obdobie, ktoré sa rel. prudko ochladzuje, vzhľadom na ostatné ročné obdobia, najmä mesiac apríl. Zvyšujúci sa počet dní s mrazom, je tak podľa našich pozorovaní v našom regióne spôsobený hlavne chladnejším jarným obdobím a častejším výskytom nočných mrazov na jar. Čiastočne ich rast môže byť spôsobený aj nárastom kontinentality podnebia a vyšším, priemerným tlakom vzduchu (chladné noci, teplejšie dni najmä v chladnej polovici roka) - to by do istej miery mohlo vysvetliť aj výrazný úbytok ľadových dní. 

Za ľadový deň považujeme deň s celodenným mrazom. To znamená, že teplota ani v najteplejšej časti dňa za 24 hodín nevystúpi nad hodnotu 0°C. Na rozdiel od dni s mrazom, týchto dní rapídne posledných 16 rokov ubúda. Čo môže byť spôsobené ako sme už spomenuli, vyšším tlakom väčšou kontinentalitou v zimnom období (prevažne vplyv Azorskej tlakovej výše), čo spôsobí síce mrazivé noci, ale počas dňa sa vzduch prehreje aj vysoko nad bod mrazu, alebo je inverzný charakter počasia s hmlou. V dlhodobom horizonte to môžu spôsobovať aj dekády trvajúce cykly NAO a AO (Severo-atlantická oscilácia, rozloženie tlakových útvarov v severnom Atlantiku a tlak. Rozdiel medzi Islandskou nížou a Azorami). Počet ľadových dní v našej oblasti je priemerne okolo 50 za rok, pričom za posledných 15 rokov ich výskyt klesol priemerne až o 15 dní ročne. To je do značnej miery pravdepodobne spôsobené aj najvýraznejším otepľovaním mesiaca december. Ide o mesiac, ktorý sa otepľuje najvýraznejšie a hneď druhý v poradí je február. To sú mesiace, na ktoré pripadá do roka najviac ľadových dní. Ich výskyt sa preto logicky s najvýraznejším otepľovaním týchto mesiacov, znižuje. 

Dni s teplotou pod -10°C 

Dni, kedy teplota nevystúpi ani počas najteplejšej časti dňa za 24 hodín nad -10°C sa nazývajú arktické dni. Za posledných 15 rokov sa tieto dni u nás vyskytujú veľmi raritne. Väčšinu rokov sa nevyskytol ani jeden takýto deň. Za posledných 15 rokov bolo týchto dní len 13, z toho 6 sa vyskytlo v roku 2012, vo veľmi chladnom februári. Klesá aj počet dní kedy teplota poklesne pod -10°C. Priemerne je týchto dní 8/rok, pričom najviac sme zaznamenali v chladnej zime a chladnom februári roka 2012, a to 25 dní/rok.

Dni so snehovou pokrývkou

Deň so snehovou pokrývkou je vtedy, ak je povrch pokrytý súvislou vrstvou snehu a o minimálnej výške aspoň 0,5 cm. Posledných 15 rokov pozorujme mierny nárast dní so snehovou pokrývkou, priemerne týchto dní pribudlo okolo 6 ročne. To je spôsobené hlavne chladnejšími januármi. Január je jediný mesiac zo zimných mesiacov, ktorý sa posledných 15 rokov mierne ochladzuje, na rozdiel od decembra a februárov. 

Klimatická zmena v oblasti dolného Šariša

Globálne oteplenie sa prejavuje aj v našej oblasti a je detekovateľné aj na našej meteostanici, čo sme popísali už čiastočne v predchádzajúcich analýzach. Oteplenie za sledované 15 ročné obdobie, činí zhruba +0,3°C, avšak v priebehu roka vykazuje značné fluktuácie. Môžeme konštatovať, že posledných 15 rokov pozorujeme rast extrémnosti počasia, z hľadiska vpádov a dynamiky vzduchových hmôt zo severu aj z juhu. Významne narastá najmä počet tropických dní a tropických nocí, rapídne klesá výskyt dní s celodenným mrazom, naopak vzrastá počet dní s výskytom mrazov. To je pravdepodobne spôsobené silnejšou dynamikou atmosféry a aj silnejšími vpádmi arktického vzduchu, najmä aj v neskorej jari. Zároveň sa posúva výskyt posledného dňa s mrazmi, čo spôsobuje najmä škody poľnohospodárom. Leto, jeseň a zima vykazujú zhodne otepľovací trend. Najviac jeseň a leto ako celok sa otepľuje len mierne. Napriek tomu vpády tropického vzduchu sú v lete silnejšie, avšak posledné roky aj často striedané silnejšími vpádmi chladnejšieho vzduchu od Atlantiku.  Najviac sa ochladzuje jarné obdobie, a to dosť výrazne. Všetky jarné mesiace marec, apríl aj máj vykazujú posledných 15 rokov výrazne ochladzovací trend, najviac mesiac apríl, ktorý vykazuje posledných 15 rokov ochladzovanie až o takmer 3°C. Jedna hypotéza hovorí, že pravdepodobne počas miernych zím, sa vzduch akumuluje nad pólmi a podchladzuje sa, pričom k dynamike a častejším vpádom dochádza v prechodných obdobiach jari, kedy sa arktický vzduch rozlieva ďaleko na juh a spôsobuje výskyt mrazov a výrazné ochladenia aj v máji, niekedy aj začiatkom júna. Posledných 15 rokov sa výrazne otepľuje najmä mesiac december a február. Naopak január vykazuje mierne ochladzujúci trend. Viac sa dozviete nižšie v podrobnejších, grafických výstupoch. 

Priemerná ročná teplota na meteostanici 

Priemerná ročná teplota na meteostanici sa pohybuje od 8,5°C (2010) po 10,6°C v roku 2014. Priemerná ročná teplota na meteostanici za sledované obdobie posedných 15 rokov, je 9,4°C. 

Otepľovanie 16r. TREND :          +0,40°C 

Najvýraznejšie sa otepľovanie prejavuje v mesiaci december a február. Naopak, najviac a dosť výrazne sa ochladzuje mesiac apríl, máj, mierny ochladzujúci trend badať aj v mesiacoch január a marec. Všetky ostatné mesiace vykazujú otepľujúci trend za doposiaľ sledované 16 ročné obdobie. Z hľadiska ročných období, ako sme už vyššie spomenuli, otepľujúci trend je badať výrazne v zimnom a jesennom období. Len mierne, alebo skôr stagnácia teploty je pozorovaná v letnom období. Naopak veľmi výrazne sa posledných 16 rokov ochladzuje najmä jarné obdobie. Pravdepodobné, hypotetické príčiny sme popísali vyššie a viac sa týmto hypotézam budeme venovať v sekcii paleoklimatológie a minulým klimatickým zmenám. 

Fotogaléria stanice