Klíma & Energetika

"Budúcnosť závisí od toho, čo urobíme v súčasnosti." (M. Gándhí)

meteorológia - klimatológia - paleoklimatológia - klimatická zmena - energetika - obnoviteľné zdroje  ekonomická transformácia: postmaterializmus - neofunkcionalizmus - minimalizmus 

 Články

aktuality, vedecké články, publikácie: klimatológia, meteorológia, energetika, obnoviteľné zdroje energie

Klimatická zmena, ale aj životné prostredie vyžaduje, aby sme v 21. storočí už postupne prechádzali na bezemisnú energetiku. (V tomto článku v zmysle energetiky, máme na mysli predovšetkým produkciu elektrickej energie). Dnes je preukázané, že ľudia žijúci napr. v blízkosti uhoľnej elektrárne sú vystavení napr. väčšej rádioaktivite, ako bežná...

Technooptimisti zvyknú vravievať, že ľudstvo si poradí a zachráni nás technológia. Klimatická zmena odjakživa tlačila na evolúciu nášho druhu. Časté klimatické zmeny, najmä striedanie vlhka a sucha v Afrike pred 2 miliónmi rokov, spôsobili selekčný tlak na inteligenciu hominidov. Keď sme po skončení poslednej doby ľadovej začali s...

Žijeme v konzumnej spoločnosti. Našou mantrou je slovné spojenie: ekonomický rast. V predchádzajúcich častiach sme rozobrali, že táto mantra a celý náš ekonomický systém a prosperita je z veľkej časti budovaná na fosílnych palivách (80%). Začali sme si nahovárať, že je možné niečo ako "trvalo udržateľný rast". Ale nič nedokáže v ohraničenom...

V prvej časti sme písali o tom, že nízkoemisná energetika sa nedá a nebude dať vybudovať bez veľkej účasti jadrovej energie. Zelený optimizmus obnoviteľných zdrojov, narazí v mnohých krajinách na svoje limity použitia. V niektorých krajinách s vhodnými geografickými podmienkami môže byť podiel obnoviteľných zdrojov na generovaní elektriny vyšší, aj...